Gedragscode

Algemeen

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe.

 • Je bent zelf verantwoordelijkheid om je gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloedhebben op de beoefening van de sport.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen verwijder je , of plak je af.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd, deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.
 • Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
 • We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.
 • Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).
 • Openheid is de norm. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij de trainers, het bestuur of de Vertrouwens Contact Persoon.
 • Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.
 • Respecteer afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Hou je aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken en houd je daar ook aan.
 • Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Ga netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
  NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.
 • Drink je na het sporten alcohol? Doe dat dan met mate alcohol en drink niet als je nog moet deelnemen aan het verkeer.

 

Vertrouwens Contact Persoon

Imke Bleijendaal

E-mail: vcp.mp@kpnmail.nl

Open chat
1
Contact opnemen?
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?