Huisregels

Algemeen

 • Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed
 • hebben op de beoefening van de sport.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd, deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
 • We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.
 • Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).

 

Drugs & stimulerende middelen

 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.

Voor de training

 • Elk lid dient te beschikken over een compleet Merpati Putih tenue bestaande uit jas/broek/band.
 • Neem een extra handdoek mee voor het verwijderen van eigen zweet tijdens de training. Dit is hygiënisch en draagt bij aan een betere trainingsomgeving.
 • Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Ben je te laat? Meld je dan bij een van de trainers voordat je deelneemt aan de training.
 • Afwezigheid dient altijd van te voren worden gemeld bij de trainer(s) of via de verenigingsapp.
 • Neem een fles water mee tijdens de training en vul deze vóór de training.

Tijdens de training

 • Persoonlijke trainingsmaterialen en drank neem je mee de zaal in en leg je aan de achterzijde klaar voor gebruik.
 • Probeer het gebruik van het toilet tijdens de training te voorkomen om de oefeningen voor jezelf, je trainingspartner en de rest niet te verstoren.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is niet toegestaan; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
 • Vanuit veiligheids- en hygiënisch oogpunt is protectie verplicht voor de tanding trainingen en bestaat minimaal uit: handschoenen (boks of MMA) / scheenbeschermers / toque (kruisbeschermer).
 • Controleer of je uitrusting en trainingsmateriaal in orde is voordat je ermee gaat trainen. Slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
 • Ga zorgvuldig om met de aanwezige trainingsmaterialen.
 • Ga zorgvuldig om met de trainingsruimte.
 • De trainingsmat wordt nooit met schoenen betreden.
 • Volg te allen tijde de aanwijzingen van de trainer of (indien aanwezig) toezichthouder(s).

Sport & Performance

 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
 • Vanuit internationaal reglement is voor deelname aan wedstrijden een standaard Pencak Silat tenue verplicht (zwart/zwart). Deze is te bestellen bij de vereniging.
 • Tijdens de wedstrijdtrainingen draagt iedereen een standaard zwart Pencak Silat tenue.

Na de training

 • We helpen gezamenlijk op te ruimen en de gebruikte trainingsmaterialen terug in de berging te leggen.
Open chat
1
Contact opnemen?
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?