Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Merpati Putih Nederland, gevestigd te (2496 MP) ‘s-Gravenhage aan de Scholekstersingel 44 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55446329.

Merpati Putih Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Merpati Putih Nederland. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Merpati Putih Nederland af te sluiten en door het bezoeken van de Website www.merpatiputih.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Merpati Putih Nederland haar leden (direct of indirect) identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen de gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsoren, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en onder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de Nationale Pencak Silat Federatie, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting.

Waarom verzamelt Merpati Putih Nederland deze informatie?

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast kan Merpati Putih Nederland deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Merpati Putih Nederland die voor u interessant kunnen zijn.

Overdracht van uw gegevens

Merpati Putih Nederland kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Merpati Putih Nederland uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.

Beveiliging van informatie

Merpati Putih Nederland gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Merpati Putih Nederland ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Merpati Putih Nederland toegang hebben tot uw gegevens.
Merpati Putih Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Heeft u andere vragen en/of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van Merpati Putih Nederland voor directe marketingdoeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Merpati Putih Nederland:Merpati Putih Nederland
Scholekstersingel 44
2496 MP Den Haag

Wijziging Privacy Statement

Merpati Putih Nederland behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Open chat
1
Contact opnemen?
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?