Huishoudelijk Reglement

Tijdens de training

 • Respecteer elkaar.
 • Zorg dat je minimaal 10 minuten vóór de training al aanwezig bent.
 • Ben je te laat? Meldt je dan bij een van de trainers voordat je deelneemt aan de training.
 • Afwezigheid dient altijd van te voren worden gemeld bij de trainers.
 • Ga zorgvuldig om met de aanwezige trainingsmaterialen.
 • Ga zorgvuldig om met de trainingsruimte.
 • De trainingsmat wordt niet met schoenen betreden;
 • Vanuit veiligheid- en hygiënisch oogpunt is protectie is verplicht voor de tanding trainingen en bestaat minimaal uit: Handschoenen (Boks of MMA) / Scheenbeschermers / Toque (kruisbeschermer).
 • Voor algemene trainingen is een uniform (MP) verplicht voor alle leden.
 • Tijdens de Performance trainingen draagt de jeugd hun rode, en  junioren de zwarte rashguard.
 • Vanuit internationaal reglement is voor deelname aan wedstrijden een standaard Pencak Silat pak verplicht (zwart/zwart). Deze is te bestellen bij het bestuur.
 • Het geniet de voorkeur een extra handdoek mee te nemen voor het verwijderen van eigen zweet tijdens de training; dit is hygiënisch en draagt bij aan een betere trainingsomgeving.
 • Het is aan te raden een fles water (of sportdrank naar keuze) mee te nemen tijdens de tanding training. Deze vul je uiteraard vóór de training.
 • Persoonlijke trainingsmaterialen en drank neem je mee de zaal in en leg je aan de achterzijde klaar voor gebruik.
 • Probeer het gebruik van het toilet tijdens de training te voorkomen om de oefeningen voor je zelf, je trainingspartner en de rest niet te verstoren.

Contributie

 • Contributie dient vóór de 1e van de opvolgende maand op de rekening van de vereniging te staan.
 • Bij één maand betalingsachterstand sturen wij een herinnering.
 • Bij twee maanden betalingsachterstand kan toegang tot de training worden ontzegd tot de contributie is voldaan.
 • Bij drie maanden betalingsachterstand wordt het lidmaatschap beëindigd.