Huishoudelijk Reglement

Tijdens de training

 • Respecteer elkaar.
 • Zorg dat je minimaal 10 minuten vóór de training al aanwezig bent.
 • Ben je te laat? Meld je dan bij een van de trainers voordat je deelneemt aan de training.
 • Afwezigheid dient altijd van te voren worden gemeld bij de trainer(s) of via de verenigingsapp.
 • Ga zorgvuldig om met de aanwezige trainingsmaterialen.
 • Ga zorgvuldig om met de trainingsruimte.
 • De trainingsmat wordt nooit met schoenen betreden.
 • Vanuit veiligheids- en hygiënisch oogpunt is protectie verplicht voor de tanding trainingen en bestaat minimaal uit: handschoenen (boks of MMA) / scheenbeschermers / toque (kruisbeschermer).
 • Elk lid dient te beschikken over een compleet Merpati Putih tenue.
 • Tijdens de wedstrijdtrainingen draagt iedereen een standaard zwart Pencak Silat tenue.
 • Vanuit internationaal reglement is voor deelname aan wedstrijden een standaard Pencak Silat tenue verplicht (zwart/zwart). Deze is te bestellen bij het bestuur.
 • Neem een extra handdoek mee voor het verwijderen van eigen zweet tijdens de training. Dit is hygiënisch en draagt bij aan een betere trainingsomgeving.
 • Neem een fles water mee tijdens de training en vul deze vóór de training.
 • Persoonlijke trainingsmaterialen en drank neem je mee de zaal in en leg je aan de achterzijde klaar voor gebruik.
 • Probeer het gebruik van het toilet tijdens de training te voorkomen om de oefeningen voor jezelf, je trainingspartner en de rest niet te verstoren.
 • Volg te allen tijde de aanwijzingen van de trainer of (indien aanwezig) toezichthouder(s).

Contributie

 • Contributie dient vóór de 1e van de opvolgende maand op de rekening van de vereniging te staan.
 • Bij één maand betalingsachterstand sturen wij een herinnering.
 • Bij twee maanden betalingsachterstand kan toegang tot de training worden ontzegd tot de contributie is voldaan.
 • Bij drie maanden betalingsachterstand wordt het lidmaatschap beëindigd.
Open chat
Contact opnemen?