Veilig Sportklimaat

“Bij Merpati Putih hechten wij veel belang aan waarden en normen. Wij streven naar een gezond en veilig sportklimaat. Onze vertrouwenspersonen zijn hierin fundamenteel”

Om een veilig sportklimaat te waarborgen werken we samen met het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij en de Gemeente Den Haag en voldoen we aan de voorwaarden om de label Veilig & Verantwoord Vechtsporten te behouden.

Als onderdeel hierin zijn  alle trainers, bestuurders, officials en vrijwilligers van Merpati Putih bijvoorbeeld in het bezit van een geldig en recent VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

 

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Om ongewenste zaken te kunnen bespreken, heeft Merpati Putih een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

De vertrouwenscontactpersoon is:
– Imke Bleijendaal te bereiken via vcp.mp@kpnmail.nl

Indien iemand ongewenste zaken bemerkt of hiervan onderwerp is, dan kan deze persoon contact opnemen met Imke. Heb je een algemene vraag over de vertrouwenscontactpersonen of over ongewenst gedrag kan je ook altijd mailen naar vcp.mp@kpnmail.nl.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
 • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Merpati Putih op de juiste plaats is.
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de Vertrouwens Contact Persoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

 1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent

 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur (secretaris). Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen verenigingsverband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Open chat
1
Contact opnemen?
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?